top of page

Twin Flame

Hikayemiz

Ruh ikizlerine inanır mısınız?
İnanışa göre yaratılışta bir olan fakat farklı bedenlerde hayat bulmuş
ruhlara Twin Flames yani ikiz alev deniyor. Ruh ikizini bulmak, popülarize edildiği kadar kolay değil.
Muhtemelen hiçbir ruh, kendi ikiziyle aynı hayat döngüsünde karşılaşmıyor.
İkiz ruhlar olur da karşılaşırlarsa aralarında çok güçlü bir etkileşim oluyor. Bu, sıradan bir
elektriklenme ile karıştırılmayacak kadar güçlü bir çekim. Bu ruhlar birbirinin tam zıttı oldukları için
birbirlerini aynı hayat döngüsünde bulsalar dahi iyi anlaşmaları pek mümkün değil.
Twin Flame ismi, yanlış bilinen ruh ikizi kavramının doğrusuna dikkat çekmek istiyoruz. “Ne onunla ne
de onsuz” enerjisini hissetmeniz pek mümkün olmasa da, kendi karakterinizi tam olarak ortaya
koyduğunuzda çok iyi anlaşacağınız ve ilişkiler kuracağınız ruhlarla tanışacağınızdan eminiz.
Sahip olduğunuz, yaratılıştan gelen enerjinizi en iyi şekilde yansıtmak için formüle edilen kokuların
deneyimine siz de katılın!

bottom of page